Archive

Posts Tagged ‘Mezzago ITALY 11.17.91’

[NIRVANA]Bloom, Mezzago ITALY 11.17.91

July 23, 2010 1 comment

kiếm ko ra cái hình nào nên post cái trên 😀

Link down từng bài: Mediafire

Link down toàn bộ: <không có>

tracklist

Track01 – Drain You.mp3 6 Mb
Track02 – Aneurysm.mp3 6 Mb
Track03 – School.mp3 4 Mb
Track04 – Floyd The Barber.mp3 3 Mb
Track05 – Smells Like Teen Spirit.mp3 6 Mb
Track06 – About a girl.mp3 4 Mb
Track07 – Polly.mp3 4 Mb
Track08 – Lithium.mp3 6 Mb
Track09 – Breed.mp3 5 Mb
Track10 – Sliver.mp3 3 Mb
Track11 – In Bloom.mp3 6 Mb
Track12 – Been a son.mp3 3 Mb
Track13 – Negative creep.mp3 4 Mb
Track14 – On a plain.mp3 4 Mb
Track15 – Blew.mp3 5 Mb
Track16 – Talk to me.mp3 4 Mb
Track17 – Oh, the guilt.mp3 5 Mb
Track18 – Territorial Pissings.mp3 4 Mb

sfunblog

Advertisements